INERTA 160 A

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 96 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1400 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 40 g/l
Pot life 20 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Comp. B: INERTA 160 A HARDENER Blue
Glans Blank