HARDENER 7323-03

Herder

Herder til vannfortynnbar 2-komponent polyuretan-topcoat.

Denne herderen kan brukes i følgende serier: TEKNODUR AQUA 3393, TEKNODUR AQUA 3394 og TEKNOCOAT AQUA 1330-0X.

Påføring

BLANDING AV KOMPONENTER: Blandingsforholdet mellom base og herder er angitt på etiketten til basen. Basen og herderen blandes omhyggelig maskinelt før påføringen. Herderen blandes i basen ad en gang. Røretiden bør være min. 5 minutter. Utilstrekkelig omrøring eller feil blandingsforhold fører til mangelfull herding og dårligere filmegenskaber. Produktet kan dessuten brukes på 2-K anlegg. Ferdigblandet maling må anvendes innen 3 timer etter blanding, da malingen heretter ikke kan brukes.

Påføringsforhold

Herderen skal være temperert før den åpnes og brukes.

Oppbevaring

Herderen reagerer på luftfuktighet, og en åpnet beholder bør derfor oppbevares helt lukket. Lagringsbestandighet angis på etiketten. Må ikke fryse.

Blanding av komponenter

Blandingsforholdet mellom base og herder er angitt på etiketten til basen. Basen og herderen blandes omhyggelig maskinelt før påføringen. Herderen blandes i basen ad en gang.
Tørrstoff ca. 77 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 222 g/l
Rengjøring Utstyr: Rengjør med TEKNOSOLV 6220-00 eller TEKNOCLEAN 1960-00. 2-K anlegg kontakt Teknos eller anleggsleverandør: Herderen rengjøres med TEKNOSOLV 6220-00 eller TEKNOCLEAN 1960-00. 1-K anlegg: Blandingsproduktet rengjøres med TEKNOSOLV 7030-00 eller TEKNOCLEAN 1950-02.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.