FUTURA AQUA 3

Vanntynnet, fullmatt, alkydbasert vedheftgrunning. For tre- og galvaniserte overflater innendørs så vel som treflater utendørs.

Passer godt som en heftgrunning for tre- og bygningsplatoverflater, samt for ikke-rustne metalloverflater: dører, vinduskarm, skap, listverk, paneler, paneltak, luftekanaler, radiatorer og rørsystemer. FUTURA AQUA 3 er egnet for grunning av trevinduer, dører, balkongskinner, hagemøbler etc. FUTURA AQUA 3 er også egnet for grunning av gips- og fyllflater når underlaget må være spesielt holdbart og glatt: vinduskarmer og foringsrør, og veggoverflater i spesielle gjenstander, f.eks. trapper.

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Rengjør umalte overflater fra støv og skitt. Vask tidligere malte overflater med RENSA SUPER lakkrens. Matt ned harde eller blanke overflater ved å slipe og fjern deretter støvet. Jevn ujevnheter i overflaten med SILORA A snekker filler.

Påføring

FUTURA AQUA 3 er egnet som en vedheftgrunning for treflater innendørs og utendørs, samt til sinkbelagte, galvaniserte og tidligere malte metallflater innendørs. Rør malingen grundig før bruk. Malingen tynnes med vann 5 - 15 volumprosent ved behov. Påfør malingen en eller to ganger med en lakkbørste, mohairrulle, malepute eller spray. Når du maler en glatt overflate, f.eks. spyle døren, kan merkene som en rulle etterlater, glattes ut med malepute eller med lakkbørste. Luftfri sprøytedyse 0,011 - 0,013 ".

Påføringsforhold

Overflaten som skal males må være tørr. Under påførings- og tørkeperioden skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og malingen være over +10 ° C og den relative luftfuktigheten under 80%. Tørking er raskere ved lav luftfuktighet og / eller over + 21 ° C. Påføring vil være enklere hvis luft blir fuktet og / eller temperaturen senkes i arbeidsområdet. Ventilasjon etter maleriet vil gjøre tørkingen raskere.

Oppbevaring

Må ikke fryse
Tørrstoff ca. 40 % by volume
Flyktige organiske forbindelser EUs VOC-grenseverdi (katt A / d): 130 g / l. Produktets VOC: maks. 130 g / l. EU VOC grenseverdi (katt A / i): 140 g / l. Produktets VOC: maks. 140 g / l.
Glans Helmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,3 g/ml
Tørketid - støvtørr etter 1 time
Tynner Vann
Emballasje Hvit: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L. Base 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. MERK! På grunn av faren for selvantennelse, skal alt avfall fra produktet, sprøytetåke og skittent filler etc. oppbevares på et brannsikkert sted i lufttette containere, alternativt skal avfallet brennes. Fordypning i vann anbefales også.
Godkjennelser og sertifikater M1 classification