DRYWOOD WOODSTAIN VV MATT

  • Lav herdetemperatur
  • Topcoat
  • Grunning
  • Mellombehandling
  • Vanntynnet
  • Trebeis
Tørrstoff ca. 25 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 45 g/l
Glans Matt
Densitet abt. 1,07 g/ml
Godkjennelser og sertifikater