DRYWOOD TRITION FINISH BRILIANT

  • Lav herdetemperatur
  • UV-resistent
  • Topcoat
  • Vanntynnet
Tørrstoff ca. 35 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 100 g/l
Glans Blank
Densitet abt. 1,1 g/ml
Godkjennelser og sertifikater