DRYWOOD POSEIDON UV TR GL

  • UV-resistent
  • Topcoat
  • Grunning
  • Mellombehandling
  • Vanntynnet
Tørrstoff ca. 41 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 50 g/l
Glans Blank
Densitet abt. 1,04 g/ml