DRYWOOD POSEIDON PRIMER

  • Vanntynnet
  • Grunning
Tørrstoff ca. 35 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 30 g/l
Glans Matt
Densitet abt. 1,25 g/ml