DRYWOOD OPTISEALER FLOWCOAT TR VV

  • Lav herdetemperatur
  • Vanntynnet
  • Sealer

Forbehandling

Treoverflaten må være tørr, slipt forsiktig og rengjøres for støv og andre urenheter. Fuktighetsinnholdet i treet skal være ca. 13% og bør ikke overstige 15%.

Påføringsforhold

Omrøres grundig før bruk.

Oppbevaring

Egnet lagringstemperatur er +5°C - +30°C. Oppbevaringstid i uåpnede beholdere: Se ”Best before” (Best før:) på merkingen. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk. Må ikke fryse.
Tørrstoff ca. 28 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 5 g/l
Densitet abt. 1,03 g/ml
Tynner Vann.
Rengjøring
Farger
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater ,