DRYWOOD KOPSE SEALER PREMIUM

  • Sealer
  • Vanntynnet
Tørrstoff ca. 45 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 40 g/l
Densitet abt. 1,15 g/ml
Godkjennelser og sertifikater