NORSOK M-501 korrosjonsbeskyttelse i tungvektsklassen

Tekons' sortiment av NORSOK M-501-godkjente overflatebehandlingssystemer vokser. Takker være de nylig godkjente systemene får våre kunder nå mulighet til å velge fra en enda mer allsidig palett.

NORSOK-standarden M-501 omfatter grunning av overflater og beskyttende overflatebehandling til offshore installasjoner og tilhørende fasiliteter. Overflatebehandlingssystem nr. 1 i appendiks A i NORSOK-standard M-501 gjelder for utvendig behandling av utstyr, fartøy, rørføring og ventiler. De overflatebehandlingsproduktene som aksepteres for system nr. 1, har bestått  ISO 20340-godkjente tester.

Denne sykliske testmetoden er svært streng, og standardprosessen består av tre dagers UV-eksponering/fortetning etterfulgst av tre dagers salttåke testing, og til slutt oppbevares testpanelene ved -20 °C. Det utføres tilsammen 25 sykluser (4.200 timer).

Teknos tilbyr flere overflatebehandlingssystemer som har bestått denne sykliske testen.

Nytt NORSOK M-501 godkjent overflatebehandlingssystem

De metodene som har blitt brukt for å teste system 7A, omfatter ovennevnte sykliske test og deretter 25 ukers nedsenking i havvann samt en katodisk avskallingstest. De metodene som har blitt brukt til å teste system B7, omfatter på samme måte en 25 ukers nedsenking i havvann og en katodisk avskallingstest

Følgende overflatebehandlingssystemer fra Teknos er testet og godkjent i henhold til NORSOK M-501-standarden, 6. utgave:

Overflatebehandlingssystem nr. 7A:
TEKNOMASTIC 80 PRIMER epoxy grunning
3 x 200 μm
Karbon og rustfritt stål i skvalpesonen

Overflatebehandlingssystem nr. 7B:
TEKNOMASTIC 80 PRIMER epoxy grunning
2 x 175 μm
Nedsenket karbon og rustfritt stål ≤ 50 °CTeknos' NORSOK M-501 godkjente overflatebehandlingssystemer  Klikk her.