Brannhemmende malingssystemer
TEKNOS FR FACADE og TEKNOS FR PANEL

Ved en brann vil malingen svelle og danne et beskyttende varig kulllag, som delvis bruker energi til kulldannelsen og delvis isolerer det underliggende treet fra brannen. Ved varig påvirkning fra en brann vil trevirket gradvis omdannes til kull og vil ikke antenne.

Arkitektonisk frihet og sikkerhet med brannhemmende maling

TEKNOS FR FACADE er et brannhemmende malingssystem for innvendig og utvendig bruk.  Det egner seg for trekledninger, paneler, tak, bord osv. Det gjør det mulig å bruke tre i prosjekter der tre tidligere var forbudt av hensyn til brannsikkerhet -både i tettbebyggelse og på høye bygninger. 
TEKNOS FR PANEL et brannhemmende malingssystem for ubehandlede trebaserte overflater til innvendig bruk.

Malingssystemer og klassifisering 

I utgangspunktet handler brannforskriften om at folk skal kunne evakuere bygningen før brannen sprer seg. Byggevarer og bygningsdeler er klassifisert i henhold til produkters branntekniske egenskaper og bygningsdelers brannmotstand.

TEKNOS FR FACADE for utvendig bruk
Råtebeskyttelse TEKNOL AQUA 1410  
Brannhemmende overflatebehandling TEKNOSAFE 2407 350 g/m2
Mellombehandling NORDICA EKO 3330 <150 g/m2
Toppstrøk NORDICA EKO HOUSE PAINT  påføres på stedet med pensel


Brannteknisk klassifisering B-s1,d0 i henhold til EN13501-1

B-s1,d0 er den høyeste branntekniske klassifisering for organiske materialer (vanskelig å antenne, ingen / begrenset røykproduksjon, ingen brennende dråper/partikler)

Klassifikasjon K110 og K210 i henhold til EN13501-2

Brannmotstandsevnen klasse K handler om evne til å beskytte materialet bak en kledning mot antenning og flammespredning i en bestemt tidsperiode.

Klassifikasjon DRF Class EXT  (Durability of Reaction to Fire Performance = dokumentasjon på at et produkt opprettholder sine branntekniske egenskaper når eksponert for utendørs klima) for anvendelser i henhold til NT Fire 054 

Klassifikasjon SP Fire 105: godkjent

 

 TEKNOS FR FACADE for innvendig bruk
Brannhemmende overflatebehandling TEKNOSAFE 2407 250 g/m2
Mellombehandling industriell akrylisk innendørs TEKNOS-maling 60 g/m2

 

TEKNOS FR PANEL for innvendige transparente treoverflater
  1-lags malingssystem   2-lags malingssystem  
Brannhemmende overflatebehandling TEKNOSAFE 2467 200 g/m2 TEKNOSAFE 2467 200 g/m2
Toppstrøk     TEKNOCLEAR AQUA 1331-01
(Item ID 2560953)
< 100 g/m

 

TEKNOS FR PANEL  for innvendige dekkende treoverflater
  1-lags malingssystem   2-lags malingssystem   2-lags malingssystem  
Brannhemmende overflatebehandling TEKNOSAFE 2457 250-300 g/m2 TEKNOSAFE 2457 320-340 g/m2 TEKNOSAFE 2457 200 g/m2
Toppstrøk     TEKNOCOAT AQUA 1864-62 20-25 g/m TEKNOSAFE 2407 100 g/m2

Klassifikasjon B-s1, d0 i henhold til EN13501-1
B-s1,d0  er den høyeste brannklasse for organiske materialer (vanskelig å antenne, begrenset røykproduksjon, ingen brennende dråper/partikler)

Brannhemmende maling

Teknos FR Facade og Teknos FR Panel

LAST NED BROSJYRE

Kontakt oss

Vi har lang erfaring innenfor industriell brannhemmende maling for normalt brennbare materialer. Vi vurderer materialet som skal behandles, og kommer deretter med forslag til hvordan behandlingen skal utføres. Dette innebærer valg av brannhemmende løsning, teknisk påføring, overholdelse av forskrifter, testing, kvalitetssikringssystemer, sertifisering, opplæring og prosjektledelse. 

Teknos Norge AS
Industriveien 28, 3430  SPIKKESTAD
Norge
Tlf.: + 47 31 29 49 00
teknos@teknos.no
Teknos i Google Maps

TEKNOS FR-malingssystemer i SP Fire 105-test: utført på fasadebelegg og yttervegger hvor en rombrann simuleres.

TEKNOS FR-overflatesystem i SBI-test (Single Burning Item – enkelt brennende element), hvor byggevarer eksponeres for termisk varme fra en gassbrenner.

Et eksperiment: Den ene halvdelen av et lite trehus ble belagt med et normalt malingssystem og på den andre halvdelen med TEKNOSAFE 2407-00.