Nordens mest moderne innlandsskipsverft tar vare på tradisjoner

Lyden av tradisjon klinger gjennom den eneste overdekte verftshallen på Finlands innlandske vannveier. Päijänne skipsverft i Midt-Finland benytter en tradisjonell fremgangsmåte når de maler over 100 år gamle stålbåter med epoksybasert tjære. Nyere stålbåter overflatebehandles med INERTA 165 epoksybelegg med lavt løsemiddelinnhold, som tåler kraftig slitasje.

Det er noe eget med gamle dampbåter laget av stål. Kanskje fordi hvert skip har opplevd så mye i sitt lange liv. Eller kanskje av den enkle grunn at dampbåter av stål ble bygget for å vare helt til den neste århundret. Man regner med at godt over 100 stålskip ferdes på vannveiene i Midt-Finland, den eldste hele 152 år gammel. 

Tradisjonelt har stålbåter blitt malt med epoksytjære i områdene under vann. Epoksytjære gir effektiv beskyttelse mot korrosjon og er enkel å påføre, selv i tykke lag. Stålbåter som males med TEKNOTAR 100 epoksytjæremaling kan fint overvintre i vann eller sjø fordi den gir et fleksibelt og motstandsdyktig belegg som tåler store temperatursvingninger i metallet.

Teknos epoksytjære

Hvis det oppstår skade på skroget til en stålbåt med epoksytjære, er det ikke nødvendig å male hele fartøyet på nytt. Det eneste man behøver å gjøre, er å reparere skadestedet, fjerne urenheter – som fett og salt –, rubbe den gamle malingsoverflaten og påse at malingsoverflaten er tørr og ren. 

«Båter som brukes i ferskvann og males med epoksytjære, kan vanligvis forbehandles med sandblåsing. Hvis båten har ligget i saltvann, må saltet spyles vekk med ferskvann først», sier Jyrki Sandberg fra Teknos. «Tidligere ble overflatene rengjort med damp, men sandblåsing gir en mer ru overflate, samtidig som det er raskere og mer effektivt. Det er en stor fordel at stålbåter på ferskvann ikke trenger å spyles», sier Jouko Hytönen fra Päijänne skipsverft. 

Man bør unngå å bruke annen maling enn epoksytjære til å male over epoksytjære. Men ingen grunn til bekymring: epoksytjære er fremdeles lett tilgjengelig.

Teknos epoksytjære126 år gamle M/S Mallasvesi har blitt trukket på plass i dokken for en tilstandssjekk. Jouko Hytönen er ansvarlig for overflatebehandling av stålbåter. 

«Epoksytjære er mer fleksibel enn konvensjonell epoksymaling. I tillegg kan pigmenter i epoksytjæren trekke inn i konvensjonell epoksymaling. Det er derfor tryggere å bruke epoksytjære til å overmale overflater som har blitt malt med epoksytjære», sier Jyrki Sandberg.

Den eneste finske produsenten av epoksytjære

Teknos TEKNOTAR 100 er en 2-komponent syntetisk epoksymaling uten skadelige polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-er). 

Epoksytjæremalingen danner et tykt, kjemisk resistent beskyttelseslag som er egnet for utendørs og innendørs bruk, så vel i jord som i vann. TEKNOTAR 100 er også egnet til betongoverflater. Teknos er per i dag den eneste finske produsenten av epoksytjære. 

Den overdekte skipsverftshallen har plass til store skip 

Hallen i Päijänne skipsverft er 15 meters høy, noe som gjør det mulig å reparere og male store skip uansett hvordan været er på utsiden. «Skipsverftshallen ble bygget for å ha plass til et av de største skipene som ferdes på vannveiene i Midt-Finland», sier Jouko Hytönen og sikter til M/S Vellamo, en hjuldamper med plass til 130 passasjerer.

skipsverftshallDøren til skipsverftshallen har et areal på 100 kvadratmeter og en høyde på 12 meter. Hallen har en høyde på 15 meter. 

Veggene på pauserommet er smykket med bilder av hvitmalte stålskip preget av elde. «Vi har ofte tenkt at det er malingen fra Teknos som holder mange av disse skipene flytende», sier karene på Päijänne skipsverft.

Teknos epoksytjæreJuha Hätönen (venstre), Jyrki Sandberg, Tommi Kemppainen og Jouko Hytönen, med innhentet eksperthjelp i hunden Elmi ved bredden av innsjøen Ruotsalainen. 

Historien om M/S Mallasvesi

M/S Mallasvesi har blitt trukket på plass i dokken for en tilstandssjekk. Den 126 år gamle stålbåten er i svært god form, alderen tatt i betraktning. 

Hvis Mallasvesi kunne snakke, ville den hatt mange spennende historier å fortelle. Fartøyet ble bygget på John Stenbergs maskinverksted i Hakaniemi, Helsinki, i 1892 og het opprinnelig Neptun III. Da selskapet Ab Mallasvesi overtok skipet, ble navnet endret til Mallasvesi II, og det ble senere kjent som Wäinämöinen da det gjorde tjeneste som slepebåt for treindustriselskapet Ab Walkiakoski.

M/S MallasvesiM/S Mallasvesi er i svært god form, alderen tatt i betraktning

Stålbåten ble til slutt kjøpt av en privat eier og fikk da navnet Mallasvesi på nytt. Dampmotoren har blitt erstattet med en dieselmotor, og skipet er nå omtrent dobbelt så høyt som det var tidligere. Mallasvesi er langt fra det eldste skipet som ferdes på innsjøene i Midt-Finland. Den æren har Wilkas, et skip som ble bygget i 1866. 

INERTA 165 med lavt løsemiddelinnhold tåler kraftig slitasje

De nyere stålbåtene får to lag med INERTA 165 epoksymaling, som påføres direkte på en sandblåst overflate. Epoksymalingen har i tillegg blitt mye brukt til å overflatebehandle sluseporter og sjømerker, da den tåler belastning i form av for eksempel is bedre enn konvensjonell epoksymaling.

Teknos epoksytjæreI områder som står under vann, behandles stålbåten med INERTA 165 epoksymaling med lavt løsemiddelinnhold, som tåler kraftig slitasje. 

INERTA 165 epoksymaling med lavt løsemiddelinnhold fester godt på sandblåste overflater og er resistent mot kraftig mekanisk belastning og slitasje takket være den glatte og harde overflaten som dannes når malingsfilmen herder.

Teknos epoksytjære

Malingsnyheter |september 2018