Kvalitāte un vide

Mūsu apņemšanās ir piedāvāt kvalitatīvus izstrādājumus un saudzēt apkārtējo vidi, atbilstoši uzņēmuma darbības principiem. 

Darba principi

Mūsu mērķis ir attīstīt, ražot un piegādāt krāsas un sniegt attiecīgos pakalpojumus atbilstošā veidā, kas saudzē apkārtējo vidi, ciena mūsu sadarbības partneru un kopienu darbu. Mūsu darba principu mērķi ir šādi:

  • nodrošināt augstu klientu apmierinātības līmeni;
  • ieviest apkārtējai videi un mūsu personālam drošus ražošanas procesus;
  • samazināt mūsu radīto ietekmi uz apkārtējo vidi;
  • sasniegt rentabilitāti, kas ir virs vidējā.

Nostiprināt savas pozīcijas it visā ko darām

Mēs ticam, ka mūsu labākais piegādātājs ir Zeme — mūsu planēta mums nodrošina izejmateriālus, kas nepieciešami mūsu krāsu izstrādei, iepakojumu ražošanai un mūsu izstrādājumu pārvadāšanai pasaulē. Lai palīdzētu nodrošināt to, ka mēs aizsargājam šos resursus turpmākajām paaudzēm, mēs cenšamies izstrādāt un ražot produktus videi draudzīgā veidā. Mēs cenšamies:

  • iegūt zināšanas un attīstīt kompetenci visās mūsu darba jomās;
  • sniegt mūsu klientiem norādījumus par tādu izstrādājumu izvēli, kas atbilst viņu veiktspējas un lietošanas prasībām ar minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi;
  • virzīt izstrādājumu attīstību videi atbildīgā veidā, izvēloties piemērotus izejmateriālus un turpmāk attīstot zema šķīdinātāja daudzuma un ūdens bāzes tehnoloģijas;
  • samazināt mūsu izstrādājumu ietekmi uz apkārtējo vidi, efektīvi izmantojot izejmateriālus un turpmāk attīstot ražošanas procesus;
  • sniegt mūsu darbiniekiem, klientiem un citām ieinteresētām pusēm informāciju saistībā ar apkārtējo vidi, veselību un drošību.

 

Atbildīgi par katru parametru videi draudzīgā veidā

REACH, GOS, BD…nepārtraukta mūsdienu sarežģīto noteikumu ievērošana ir laikietilpīgs un sarežģīts darbs, bet mēs varam palīdzēt jums nodrošināt atbilstību jaunākajiem tiesību aktiem. Mūsu izpētes laboratorijas lepojas ar dažiem pasaules zinošākajiem ekspertiem krāsu un pārklājumu jomā. Viņi var palīdzēt norādīt, kā jūsu praktiskajam darbam jāatbilst mūsdienu apkārtējās vides noteikumiem un kā sagatavoties turpmāko noteikumu ievērošanai.

Mēs esam stingri apņēmušies saudzēt apkārtējo vidi un esam iekļāvuši ES apkārtējās vides noteikumus mūsu izstrādes procesu pamatā. Visas mūsu krāsas un pārklājumi atbilst zināmām REACH direktīvas un Direktīvas par gaistošo organisko savienojumu emisiju ierobežošanu prasībām. Mēs arī ticam, ka mūsu darbs nākotnē būs drošs, jo esam samazinājuši tādu izejmateriālu daudzumu, kas nākotnē pēc REACH pilnīgas ieviešanas var būt aizliegti.

Uzvedības kodekss un trauksmes celšanas kanāls

Uzvedības kodekss ir vadlīnijas uzvedībai, ko sagaidām no mūsu darbiniekiem. Tas ir pamats uzņēmējdarbības veikšanai, attieksmei pret mūsu darbiniekiem un rūpēm par vidi un sabiedrību. Mūsu uzvedības kodeksa politiku var skatīt šīs lapas labajā stūrī.  
 
Aicinām gan darbiniekus, gan ieinteresētās puses vērst uzmanību uz jebkurām bažām. Teknos trauksmes celšanas kanāls ir papildu kanāls gan mūsu darbiniekiem, gan ieinteresētajām pusēm, lai ziņotu par jebkurām aizdomām par Uzvedības kodeksa pārkāpumiem un bažām par faktisku vai iespējamu neatbilstošu uzvedību, kas var ietekmēt mūsu uzņēmumu vai cilvēku labsajūtu. Lai garantētu anonimitāti, ziņošanas sistēmu tehniski nodrošina ārējs pakalpojumu sniedzējs neatkarīgi no Teknos. Visi ziņojumi ir stingri konfidenciāli, un ziņotājam ir iespēja iesniegt ziņojumu anonīmi, izmantojot drošu iesūtni.  
 
Pēc ziņojuma iesniegšanas ziņotājs sistēmā saņem apliecinājumu. Teknos izskatīs visus iesniegtos ziņojumus un sniegs atbildes saprātīgā termiņā, ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā. Ziņošanas sistēmu nedrīkst izmantot nepatiesai citu personu apvainošanai, un vispārīgi nedrīkst apzināti sniegt nepatiesu informāciju.  
 
Tiešsaistes trauksmes celšanas kanālam var piekļūt, izmantojot šo saiti:

https://teknos.integrityline.com/frontpage