TEKNORAN HARDENER 1475

Application conditions

Storage

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā. Stabilitāte uzglabāšanā ir redzama etiķetē.
Volatile organic compound (VOC) Skatīt drošības datu lapu.
Packages Pieejams standarta iepakojumos.
Safety markings Skatīt drošības datu lapu.