Uzticams amats 22 gadus

Daudzpusīgs darbs. Kultūra un vērtības. Abpusēja uzticēšanās. Piederība ģimenei un sajūta. Tie visi ir iemesli, kāpēc Darbību pārvaldnieks Markuss Berijs no uzņēmuma Teknos Apvienotās Karalistes atzara jau 22 gadus ar prieku strādā Teknos.

"Es ar lepnumu saku cilvēkiem, ka šeit strādāju 22 gadus un sāku 23. gadu. Varu godīgi teikt, ka joprojām mīlu savu darbu un uzskatu to par savu hobiju, kas, iespējams, ir iemesls, kāpēc strādāju tikpat aizrautīgi kā savā pirmajā darba dienā”," stāsta Markuss.

Taču kur gan šī sajūta rodas pēc gandrīz 25 darba gadiem? Mūsdienās tikai neliela daļa cilvēku paliek strādāt pie viena un tā paša darba devēja vairāk nekā desmit vai pat piecus gadus.

Pēc Markusa teiktā, viņa apmierinātībai ar darbu ir daudz iemeslu. Viens no tiem ir uzticēšanās.

“Es uzskatu, ka Teknos vadība uzticas darbiniekiem. Man ir bijusi iespēja strādāt četru dažādu rīkotājdirektoru pakļautība un katru gadu pilnveidoties savā darbā. Man ir vairāk pienākumu, es pats pārvaldu savu darbu, un vadība uzticas mums un mūsu spējai visu paveikt. Tas parāda, ka vadītāji mums uzticas, un tas mani turpina motivēt”.

Markusam patīk arī Teknos kultūra, vērtības, ģimenes uzņēmuma sajūta un tas, ka pret visiem izturas taisnīgi.

“Man ir sajūta, ka visi šeit esam vienlīdzīgi. Es varu runāt ar Paulu (Teknos izpilddirektore) tā, it kā viņa būtu man sen pazīstama draudzene. Es neuzskatu, ka kas tāds ir iespējams visos lielajos uzņēmumos. Tas pats attiecas uz visiem Teknos vadības grupas locekļiem”.

“Klienta paturēšana prātā”

Markuss ir strādājis dažādos amatos gan tehniskā atbalsta nodrošināšanā, gan noliktavā, gan veicot operatīvus uzdevumus. Viņa kolēģi ļoti augstu vērtē viņa zinātību un zināšanas.

"Birojā ir teiciens, ka jājautā Markusam, viņš atcerēsies!” Markuss smaidot saka.

Markuss iegūst arī no savas pieredzes, strādājot dažādos amatos, tipiskā dienā (ja kādreiz tāda vispār ir). Markuss var veidot krāsu shēmas, apstrādāt klientu pasūtījumus, vadīt pastāvīgās uzlabošanas (kaidzen) darbnīcu, uzlabot darba aizsardzības un darba drošības jautājumus vai rīkot sanāksmi, lai plānotu izstrādājumu portfeli. Markusam dažādie darba uzdevumi šķiet ļoti pievilcīgi. Tomēr neatkarīgi no uzdevuma klients vienmēr ir pirmajā vietā.

“Es ļoti cenšos nodrošināt Teknos uzvaru ikvienā klientu cīņā un ka katra no mūsu piegādēm savlaicīgi pamet mūsu noliktavu. Man tas ir goda jautājums. Varbūt tāpēc es tik ļoti izbaudu darbu Teknos: šeit mēs vienmēr koncentrējamies uz klientu”.  

Brīvajā laikā Markuss pavada laiku kopā ar trim bērniem, kuri, pēc Markus teiktā, ir tikpat lieli Teknos fani kā viņu tēvs.

“Es domāju, ka šī ir lieliska darba vieta. Mēs organizējam ģimenes dienas, un darba un privātās dzīves līdzsvars ir labs. Ītans, Eva un Orla (mani bērni) dažreiz ir bijuši pie manis darbā, un viņiem te ļoti patīk”.

Markuss ir strādājis Teknos 22 gadus

Markuss ar saviem bērniem Evu, Orlu un Ītanu, kuri mīl Teknos tikpat stipri kā viņu tēvs.