Biocīdu regula

Biocīdu regula ar ko aizstāj Biocīdu direktīvu

Eiropas Savienības Biocīdu regula (ES Regula Nr. 528/2012) stājās spēkā 2013. gada 1. septembrī, aizstājot iepriekšējo Biocīdu direktīvu. Daudzas prasības paliek tās pašas, un mūsu izstrādājumi, kas satur biocīdus un kas ir apstiprināti saskaņā ar Biocīdu direktīvu, saglabā savu spēkā esamību. 

Biocīdu tiesību aktu ieviešana ir garš process un uzņēmums Teknos nepārtraukti strādā, lai nodrošinātu atbilstību jaunākajiem noteikumiem attiecībā uz Biocīdu regulas 95. pantu. Pārejas pasākumi attiecībā uz piekļuvi dokumentācijai par aktīvo vielu (aktīvo vielu piegādātāju, izstrādājumu apstiprinājumu, apstrādātu izstrādājumu un marķējumu prasībām).

Izstrādājumi, kas apstrādāti ar biocīdiem (piemēram, koksnes antiseptiķiem), atbilstoši regulas nosacījumiem ir apzīmēti kā “apstrādātie izstrādājumi”. Tos drīkst apstrādāt tikai ar apstiprinātiem biocīdiem un tie ir atbilstoši jāmarķē, ja ražotājs pieprasa uzrādīt apstrādātā izstrādājuma biocīda īpašības. Izstrādājumu var marķēt vai nu pielīmējot uzlīmi uz paša izstrādājuma, vai norādot atsauci uz izstrādājuma dokumentāciju. 

Marķēšanas nosacījums ir attiecināms uz visiem izstrādājumiem (logiem, durvīm, ārējo apšuvumu, dārza mēbelēm utt.), kas apstrādāti ar apstiprinātiem Teknos koksnes antiseptiķiem: TEKNOL AQUA 1412-01, TEKNOL S 6005-00, TEKNOL AQUA 1410, AQUA PRIMER 2907-02 vai AQUA PRIMER 2907-42. Lai atvieglotu marķēšanas uzdevumu Teknos klientiem, uzņēmums Teknos ir pievienojis papildus informāciju konkrētu izstrādājumu tehnisko datu lapām. Informācijas apkopojumā ir visa informācija, kas nepieciešama marķēšanai saskaņā ar Biocīdu regulu. Papildinformāciju par nosacījumiem parasti var atrast dažādās nozares organizācijās.