TEKNORAN HARDENER 1475

Dengimo sąlygos

Jei maišymo santykis nurodytas masės dalimis, turi būti naudojama tinkamaą svėrimo įranga. Jei maišymo santykis nurodytas tūrio dalimis, reikia naudoti litrinį indą ar matavimo lazdą. Norint pasiekti patenkinamą rezultatą, ji svarbu, kad kietiklis būtų teisingai išmaišytas.

Laikymas

Laikykite indą sandariai uždarytą. Stabilumas laikant nurodytas ant etiketės.
Volatile organic compound (VOC) Žr. saugos duomenų lapas.
Packages Yra įvairių standartinių pakuočių dydžių.
Safety markings Žr. saugos duomenų lapas.