HARDENER 7323-03

Nanošenje

Neadekvatno miješanje ili pogrešan omjer miješanja rezultira nesavršenostima u stvrdnjavanju i oštećenim svojstvima filma.

Uvjeti kod nanošenja

Skladištenje

Rok trajanja nalazi se na oznaci. Ne smije se smrznuti.
Suha tvar oko 77 % volumsko
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 222 g/l
Čišćenje
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.