DRYWOOD OPTISEALER FLOWCOAT TR VV

Priprema površine

Uvjeti kod nanošenja

Prije upotrebe temeljito promiješati.

Skladištenje

Nakon upotrebe spremnike držite čvrsto zatvorenima. Ne smije se smrznuti.
Suha tvar oko 28 % volumsko
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 5 g/l
Gustoća oko 1,03 g/ml
Razrjeđivač Voda.
Čišćenje
Boje
Pakiranja Dostupno u nizu različitih standardnih veličina pakiranja.
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.
Dozvole & certifikati ,