TEKNODUR COMBI 3430-05

Poliuretanska boja

TEKNODUR COMBI 3430-05 je dvokomponentna antikorozivna pigmentirana poliuretanska boja s niskim sadržajem otapala. Kontakt je alifatska izocijanatna smola.

Upotrebljava se kao jednoslojna boja, a može se koristiti i kao pokrivna boja u poliuretanskim premaznim sustavima. Može se primijeniti na čeliku, cinku i aluminiju, na različitim vrstama supstrata, pa čak i na površinama stare boje s dobrim prianjanjem.

Boja stvara film visokog sjaja i odlikuje se veoma dobrom otpornošću na mehanička oštećenja i vremenske uvjete. U slučaju zahtjeva po dugotrajnom zadržavanju sjaja i nijanse završnog premaza preporučuje se primjena TEKNODUR 0250 ili TEKNODUR 0290 poliuretanskog laka. Quality-System Approval (Module D) broj EUFI29-19001263-MED i EC Type-Examination Certificate (Module B) broj VTT-C-12041-15-17 prema Marine Equipment Directive (2014/90/EU).

Sigurnosno tehnički list

Suha tvar oko 61 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 1120 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 350 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 1 h 30 min (+23 °C)
Omjer miješanja 6:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Sjaj
Sustav za niansiranje Teknomix;Teknotint
Vrijeme sušenja – prašno suh nakon 45 min.
Vrijeme sušenja – suho na dodir nakon 5 h
Drying time – fully cured nakon 7 dana
Razrjeđivač Standardni razrjeđivači: TEKNOSOLV 9521, TEKNOSOLV 9524, TEKNOSOLV 9526, TEKNOSOLV 9504 ili TEKNOSOLV 6220
Čišćenje TEKNOCLEAN 6496
Dozvole & certifikati ,