TEKNODUR 0190

Sigurnosno tehnički list

Suha tvar oko 50 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 860 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 470 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 6 h (+23 °C)
Omjer miješanja 4:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Sjaj
Sustav za niansiranje Teknomix,Teknotint
Dozvole & certifikati