TEKNOPLAST PRIMER 7

Epoksi temeljni premaz

TEKNOPLAST PRIMER 7 je dvokomponentna epoksi temeljna boja na bazi otapala, s niskim sadržajem otapala.

Upotrebljava se kao temeljni premaz u kemijsko i abrazivno otpornim epoksi sustavima K55, K58, K63, K65, K79, K85 i K86 na pjeskarenom čeliku. Također se može koristiti kao temelj na cinku, aluminiju, tankom limu i čeliku otpornom na kiseline ili kao međuslojni premaz preko cink-epoksi i cink-silikatnih temelja.

Boja se može brzo ponovno premazivati i stoga se može primijeniti kada je potreban ubrzan tempo bojenja. Pogodna je za „twin-feed“ prskanje. Odlikuje se dobrom otpornošću na mehanička oštećenja, ulja, masti, otapala i prskanje kemikalija. Pruža visoko efikasnu zaštitu metalnih konstrukcija u širokom rasponuagrsivnih okoliša i klima. Odgovara specifikacijama švedskom standarda SSG 1021-GA. Za upotrebu na temperaturama ispod +10° C treba primijeniti TEKNOPLAST PRIMER WINTER HARDENER 7399 (t.i. 1320) ili TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 (t.i. 1317).

Tehničke informacije

Sigurnosno tehnički list

Suha tvar oko 70 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 1200 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 300 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 3 h (+23 °C)
Omjer miješanja 4:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Sjaj
Vrijeme sušenja – prašno suh nakon 1 h
Vrijeme sušenja – suho na dodir nakon 4 h
Drying time – fully cured nakon 7 dana
Razrjeđivač TEKNOSOLV 9506
Čišćenje TEKNOSOLV 9506 ili TEKNOSOLV 9530
Dozvole & certifikati