INERTA 51

Sigurnosno tehnički list

Suha tvar oko 50 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 970 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 440 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 6 h (+23 °C)
Omjer miješanja 4:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: INERTA PRIMER 3/INERTA 51 HARDENER
Sjaj
Dozvole & certifikati