TEKNOZINC 90 SE

Tehničke informacije

Sigurnosno tehnički list

Suha tvar oko 53 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 2100 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 450 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 16 h (+23 °C)
Omjer miješanja 5:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: TEKNOZINC 50 SE / 80 SE / 90 SE HARDENER
Sjaj
Dozvole & certifikati ,