TEKNODUR 100 9-12

Suha tvar oko 46 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 590 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 490 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 3 h (+23 °C)
Omjer miješanja 7:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Sjaj