KIRJO TILE

Tiilikattomaali

  • Vesiohenteinen

Vesiohenteinen, akrylaattipohjainen huoltomaali betonitiilikatoille. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 419. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

KIRJO TILE on vanhojen tiilikattojen huoltomaalaukseen kehitetty erikoismaali. Se soveltuu sekä tehdasmaalattujen että läpivärjättyjen betoni- ja sementtikattotiilien maalaukseen.

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

Maalauksen onnistuminen edellyttää maalattavan pinnan täydellistä puhdistamista liasta, irtoavasta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista/pinnoitteesta sekä hauraasta pintabetonista. Tiilikatto puhdistetaan irtoliasta, sammaleesta ja muista kasvustoista harjaamalla. Harjattu katto pestään RENSA ROOF kattopesuaineella. Tiilipinta kastellaan ennen pesuaineen levitystä. Pesuaine levitetään (esim. matalapaineruiskulla) pestävään pintaan ja harjataan voimakkaasti. Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä käyttäen painepesuria. HUOM! Pesuaine ei saa kuivua maalattavaan pintaan. Pestyn tiilipinnan annetaan kuivua täydellisesti ennen pohjamaalausta. KIRJO TILE ohennetaan 15 tilavuus-% vedellä. Ohennettu maali maalataan siveltimellä kuivaan tiilipintaan. Maali voidaan levittää myös korkeapaineruiskulla, mutta ohennetun maalin imeytymistä ja tartuntaa tehostaa ruiskutuksen jälkeen välittömästi tehtävä sively.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Pintamaalia ei ohenneta. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntymisen. Maali levitetään peittävästi siveltimellä, ns. kattoharjalla tai korkeapaineruiskulla. Suositeltava korkeapaineruiskun suutinkoko on 0,015 - 0,019".

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana (huomioitava myös maalausta seuraavan yön lämpötila) tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan hoito

Maalipinta kestää vesisadetta normaaliolosuhteissa n. kolmen tunnin kuivumisen jälkeen. Maalin lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää 3 - 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä on maalipintaa käsiteltävä varoen. KIRJO TILELLÄ maalattu katto voidaan tarvittaessa pestä vedellä ja neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuoksella. Pahoin likaantuneilla pinnoilla voidaan käyttää myös heikosti emäksisiä (pH 8 - 10) pesuaineita. Pesuaineiden käytössä noudatetaan pesuainevalmistajan laimennus- ym. käyttöohjeita. KIRJO TILELLÄ maalattu katto voidaan tulevaisuudessa huoltomaalata edelleen KIRJO TILE tiilikattomaalilla käyttöohjeiden mukaisesti.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 37 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Kiilto Täyshimmeä
Tiheys n. 1,25 g/ml
Pölykuiva 1 tunnin kuluttua
Kosketuskuiva 8 tunnin kuluttua
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja tarkoitukseen soveltuvalla pesuaineella.
Säänkestävyys KIRJO TILEN säänkesto on hyvä ja värisävy säilyy muuttumattomana pitkään.
Pakkauskoot 10 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.