RENSA TERRACE

Terassipesu

RENSA TERRACE on erittäin tehokas pesuaine puisten terassilattioiden ja ulkohuonekalujen pesuun ennen puuöljykäsittelyä. RENSA TERRACE poistaa lian, homeen, leväkasvustot ja muut puuöljyn imeytymistä haittaavat epäpuhtaudet. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 012.

RENSA TERRACEA voidaan käyttää kaikilla puupinnoilla, jotka kestävät vesipesua ja jotka tullaan käsittelemään puuöljyillä, kuullotteilla tai puupintojen ulkomaaleilla. RENSA TERRACE on voimakkaan alkalinen pesuaine, joka himmentää maalipintoja. Sitä voidaan käyttää myös erittäin likaisten ja liituuntuneiden maalipintojen esikäsittelyyn ennen huoltomaalausta. RENSA TERRACE on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Käyttöturvallisuustiedote

Käsittelyohje

Puupinnat kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liian nopean kuivumisen. Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). HUOM! Varo roiskeita - pesuaine saattaa vaurioittaa maalipintoja. Pesuaineen annetaan vaikuttaa n. 5 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla. Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella. Mikäli lika on kovin pinttynyttä, saattaa toinen käsittely RENSA TERRACELLA olla tarpeen. Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä. Painepesuria käytettäessä tulee välttää puurakenteiden, kuten ulkoseinien liiallista kastelemista. Pinnan annetaan kuivua noin vuorokauden ennen maalaamista tai muuta käsittelyä.

Varastointi

EI SAA JÄÄTYÄ
pH 14
Laimennus Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 1 (1 litra pesuainetta 1 litraan vettä). Pahoin likaantuneet pinnat: Ei laimenneta.
Ohenne Vesi.
Pakkauskoot 1 L, 5 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit OECD 301B, EY 648 / 2004