RENSA ROOF

Kattopesu

RENSA ROOF on erittäin tehokas pesuaine tiilikattojen ja pahoin likaantuneiden aiemmin maalattujen peltikattojen esikäsittelyyn. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 014 ja 015.

RENSA ROOF on huoltomaalauksen esikäsittelyaine, joka on tarkoitettu ensisijaisesti vanhojen tiilikattojen pesuun ennen maalausta KIRJO TILE tiilikattomaalilla. Se poistaa erittäin tehokkaasti sekä lian että levä- ja jäkäläkasvuston. RENSA ROOF soveltuu myös maalattujen, pahoin likaantuneiden peltikattojen pesuun ennen huoltomaalausta. RENSA ROOF on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Käyttöturvallisuustiedote

Käsittelyohje

Katto puhdistetaan irtoliasta, sammaleesta ja muista kasvustoista harjaamalla ja/tai painepesurilla. Tiilipinta kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liian nopean kuivumisen. Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Pesuaineen annetaan vaikuttaa n. 20 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla voimakkaasti. HUOM! Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella. Pinta huuhdellaan huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä käyttäen painepesuria.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Suojavälineet

RENSA ROOF on tehokas tuote, jonka käytössä tulee noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. Silmät tulee suojata roiskeilta. Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. Pesuaine saattaa vahingoittaa pihakasvillisuutta ja tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Herkimmät kasvit voidaan suojata tai kastella vedellä ennen pesuaineen käyttöä. Pesuaine saattaa himmentää tai vaalentaa pintoja - tarpeettomia roiskeita tulee välttää.
pH 10
Laimennus Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 6 (1 litra pesuainetta 6 litraan vettä). Pahoin likaantuneet pinnat: 1 : 3
Käytännön riittoisuus n. 35 m² / 1 l laimentamatonta pesuainetta. Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.
Ohenne Vesi.
Pakkauskoot 1 L, 5 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit OECD 301B, EY 648 / 2004