VISA

Peittosuoja

  • Vesiohenteinen

Vesiohenteinen, alkydivahvisteiseen akrylaattisideaineeseen pohjautuva peittosuoja ulkokäyttöön. Tuotteen hieno koostumus antaa peittävän suojan jättäen puun pintakuvioinnin näkyviin. Muodostaa vedenkestävän, mutta hyvin hengittävän pinnan. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 463. Kiiltoryhmä 4.

Vanhojen haalistuneiden puunsuojapintojen uudelleen käsittely. Vanhan ja uuden puunsuojapinnan värisävyn yhtenäistäminen. Sopii myös uusille ja painekyllästetyille puupinnoille sekä hirsipinnoille. Tyypillisiä kohteita ovat seinät, vuorilaudat, aidat, ikkunanpuitteet jne. Voidaan käyttää myös useimpien hyväkuntoisten vanhojen öljy- ja alkydimaalausten huoltomaalaukseen.

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

UUSI PUUPINTA: Puupinta tulisi suojata mahdollisimman pian sen joutuessa säärasitukseen. Vähintään pohjakäsittelyt, kyllästys ja pohjamaalaus on parasta suorittaa jo rakennuskesänä. Käsiteltävästä pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Likaiset ja/tai homeiset pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pesuaine harjataan pintaan ja sen annetaan vaikuttaa mahdollisimman pitkään, mutta kuitenkin niin, ettei pinta pääse kuivumaan. Tämän jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä ja sen annetaan kuivua täydellisesti. Puupinta pohjustetaan värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Annetaan kuivua 1 vuorokausi. Levitys siveltimellä tai ruiskulla. Puun katkaisupinnat tulee käsitellä erityisen huolellisesti. Pohjustettu puupinta pohjamaalataan joko ohentamattomalla tai 5 - 10 % ohennetulla VISALLA. Annetaan kuivua n. 2 h. Levitys siveltimellä. Ruiskumaalattaessa märkä maalipinta viimeistellään siveltimellä. Puun katkaisupinnat tulee käsitellä erityisen huolellisesti. AIKAISEMMIN MAALATTU/PUUNSUOJALLA KÄSITELTY TAI VANHA PUUPINTA: Huonokuntoiset puuosat korjataan tai vaihdetaan. Irtonainen aines, irtoava tai heikosti kiinni oleva vanha maali tai puunsuoja ja harmaantunut tai nukkaantunut pintapuu poistetaan käyttäen esim. kaavintaa, teräsharjausta tai infrapunalämmitintä. Puupinnan tarpeetonta vaurioittamista tulee välttää. Vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Vanhojen öljymaalien pinta saattaa olla huonokuntoinen: Voimakkaasti liituuntunut, pölymäinen ja hauras. Tällaiset pinnat tulee puhdistaa huolellisesti, jotta uusi maali pääsee tarttumaan kunnolla alustaansa. Joidenkin vanhojen maalityyppien, kuten esim. punamultamaali ja petrooliöljymaali, pinta on niin hauras ja pölymäinen, ettei niitä voi huoltomaalata VISALLA. Epävarmoissa tilanteissa tartunta tulee varmistaa koemaalauksella. Pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pesuaine harjataan pintaan ja sen annetaan vaikuttaa mahdollisimman pitkään, mutta kuitenkin niin, ettei pinta pääse kuivumaan. Tämän jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä ja sen annetaan kuivua täydellisesti. Pesun yhteydessä tulee varoa puurakenteiden tarpeetonta kastelemista. Vauriokohtien paljas puupinta pohjustetaan WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Annetaan kuivua 1 vuorokausi. Pohjustetut vauriokohdat pohjamaalataan VISALLA. Annetaan kuivua n. 2 h.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Suuria yhtenäisiä pintoja maalattaessa tulee värierojen välttämiseksi varata koko pintaa varten riittävästi maalia samasta sävytyserästä ja/tai sekoittaa riittävästi maalia samaan astiaan. VISA levitetään siveltimellä. Ruiskumaalattaessa märkä maalipinta viimeistellään siveltimellä. Suositeltava korkeapaineruiskun suutinkoko on 0,017–0,021”. Pohjamaalatut tai aiemmin maalatut pinnat pintamaalataan 1–2 kertaan pinnan karkeudesta, alustan väristä ja/tai värisävyn peittävyydestä riippuen. Hirsipinnoilla tulee välttää ylipaksuja maalikalvoja.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Levitystä suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

Varastointi

Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa. Ei saa jäätyä.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Kiilto Puolihimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,2 g/ml
Käytännön riittoisuus Sahalauta: 5 - 7 m²/l. Höylälauta: 8 - 10 m²/l.
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Lämmin vesi ja RENSA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.
Säänkestävyys Säänkestävyys: Hyvä.
Pakkauskoot Perusmaalit 1 ja 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.