AITAMAALI

Likaa hylkivä puolihimmeä erikoisakrylaattimaali ulkokäyttöön. Levittyy erinomaisen hyvin ja maalattu pinta on helppo pitää puhtaana. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 461. Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.

Erityisesti puupohjaisten aitojen, kaiteiden ja pylväiden sekä asuin- ja talousrakennusten räystäänaluslautojen maalaukseen. Sopii myös vuorilautojen ylimaalaukseen. Helppokäyttöinen: ei vaadi erillistä pohjamaalia. Soveltuu uusien ja aikaisemmin akrylaattimaaleilla maalattujen puupintojen maalaukseen. Voidaan käyttää myös useimpien hyväkuntoisten vanhojen öljy- ja alkydimaalausten huoltomaalaukseen.

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

UUSI PUUPINTA: Käsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllästys ja pohjamaalaus olisi paras tehdä jo rakennuskesänä. Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuainetta. Sivele pinta värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Anna kuivua 1 vuorokausi. Pohjamaalaa puupinnat AITAMAALILLA tai NORDICA PRIMER pohjamaalilla ja anna pintojen kuivua 1 vrk. Pese metalliosat TEKNOSOLV 1621:llä (lakkabensiini) ja pohjamaalaa ne FERREX AQUALLA. AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA: Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen aines, lika ja pöly. Poista huonokuntoiset maalikerrokset kokonaan. Huomaa, että vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa, vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Vanha maalikerros poistetaan ensisijaisesti kaapimalla tai teräsharjaamalla, sekä mahdollisesti lämmittämällä pintaa tarkoitukseen suunnitellulla infrapunalämmittimellä. Toissijaisesti voidaan käyttää maalinpoistoainetta tai suihkupuhdistusta. Vanhojen öljymaalien pinta saattaa olla huonokuntoinen: Voimakkaasti liituuntunut, pölymäinen ja hauras. Tällaiset pinnat tulee puhdistaa huolellisesti, jotta uusi maali pääsee tarttumaan kunnolla alustaansa. Joidenkin vanhojen maalityyppien, kuten esim. punamultamaali ja petrooliöljymaali, pinta on niin hauras ja pölymäinen, ettei niitä voi huoltomaalata AITAMAALILLA. Epävarmoissa tilanteissa tartunta tulee varmistaa koemaalauksella. Pese pinnat RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella ja huuhtele hyvin. Vanhan, käsittelemättömän puupinnan voit käsitellä värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla ennen pohjamaalausta, ks. 'UUSI PUUPINTA'. Pohjusta paljaat puupinnat AITAMAALILLA tai NORDICA PRIMER pohjamaalilla. Anna kuivua 1 vrk. Teräsharjaa ruostuneet metalliosat. Pese kaikki metalliosat TEKNOSOLV 1621:llä (lakkabensiini) ja pohjamaalaa ne FERREX AQUALLA.

Käsittelyohje

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntymisen. Sekoita maali hyvin ja levitä siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla 1 - 2 kertaan. Jos maali levitetään ruiskulla, on pinta viimeisteltävä siveltimellä tartunnan varmistamiseksi.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä. Maali sisältää puun uuteaineiden tunkeutumista hidastavia komponentteja, mutta valmiissa maalipinnassa saattaa ilmetä puulle luontaista oksakohtien aiheuttamaa värjäytymistä.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 40 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Kiilto Puolihimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,3 g/ml
Kosketuskuiva 1 tunnin kuluttua
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja RENSA BRUSH pensselipesuaineella.
Säänkestävyys Erittäin hyvä.
Pakkauskoot Perusmaali 1 ja 3: 2,7 L, 9 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.