WOODEX EKO

Erikoiskuullote

  • Vesiohenteinen

WOODEX EKO on vesiohenteinen, öljypohjainen erikoiskuullote. Se on helpposivelteinen, ei valu eikä roisku maalattaessa ja suojaa puuta tehokkaasti kosteudelta, likaantumiselta ja sävytettynä auringon UV-säteilyltä. MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteryhmät 482 ja 485.

Uudet ja aikaisemmin kuultavalla puunsuoja-aineella tai kuullotteella käsitellyt puupinnat ulkona, esim. lauta- ja hirsiseinät, vuorilaudat, ovet, ikkunanpuitteet ja aidat. Soveltuu myös painekyllästetylle puulle.

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

UUDET PUUPINNAT: Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuainetta. Hirsipinnat pohjustetaan WOODEX AQUA BASELLA ennen varsinaista käsittelyä, ja pintojen annetaan kuivua 1 vuorokausi. AIKAISEMMIN KUULTAVALLA PUUNSUOJALLA TAI KUULLOTTEELLA KÄSITELTY PINTA: Alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha puunsuoja sekä nukkainen puun pintakerros poistetaan esim. teräsharjalla ja teräskaapimella. Likaiset ja/tai homeiset pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua. Painekyllästetyn puun annetaan ilmastoitua vähintään ½ vuotta ennen käsittelyä WOODEX EKOLLA.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä kuullote sekoitetaan huolellisesti. Ennen varsinaista käsittelyä on syytä tehdä koesively käsiteltävää pintaa vastaavalle pinnalle. Puun huokoisuus ja imevyys, käsittelykertojen lukumäärä ja käsittelytapa vaikuttavat lopputulokseen. Sahattu ja höylätty pinta on kertasivelyn jälkeen eri näköinen, vaikka sively tehdään samasta purkista. Käsittely WOODEX EKOLLA tehdään yhteen tai kahteen kertaan sävyvoimakkuudesta ja toivotusta lopputuloksesta riippuen. Päätypuu käsitellään erityisen huolellisesti. Kun vanhoissa pinnoissa halutaan tummuusaste säilyttää, voidaan ko. sävyyn sekoittaa väritöntä WOODEX EKOA. Sekoitus on tehtävä huolellisesti. Värittömän kuullotteen käyttöä yksistään ei suositella rajoitetun säänkeston vuoksi. WOODEX EKO levitetään siveltimellä, harjalla tai ruiskulla. Sopiva suurpaineruiskusuutin on 0,013 - 0,017".

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja puunsuojan lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

EI SAA JÄÄTYÄ
Kuiva-ainepitoisuus n. 30 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Kiilto Puolikiiltävä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1 g/ml
Ohenne Ohennetaan tarvittaessa vedellä.
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
Säänkestävyys Erittäin hyvä.
Pakkauskoot Väritön: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.