FERREX AQUA

Vesiohenteinen ruosteenestomaali

  • Korroosionkestävä
  • Vesiohenteinen

FERREX AQUA on vesiohenteinen korroosionestopigmentoitu ja -inhiboitu ruosteenesto- ja tartuntapohjamaali. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 216, 241 ja 243. Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.

Korroosionesto- ja tartuntapohjamaali rauta- ja teräspinnoille sekä alumiinille ulkona ja sisällä. FERREX AQUAN tartunta myös sinkitylle (galvanoidulle) pinnalle sekä konepajapohjamaalien päälle on erittäin hyvä. Käytetään ruosteenesto- ja tartuntapohjamaalina sisällä rasitusluokkien 01 - 05 maalauskäsittely-yhdistelmissä ja ulkona rasitusluokkien 11 - 13 maalauskäsittely-yhdistelmissä (MaalausRYL 2012).

FERREX AQUAN pigmentointi estää tehokkaasti ruosteen muodostumista maalikalvon alla. FERREX AQUA voidaan pintamaalata lähes kaikilla Teknoksen vesi- ja liuoteohenteisilla peltikatto-, kaluste- ja rakennusmaaleilla. FERREX AQUAN säänkestävyys on kohtuullinen ja se voidaan myös jättää pintamaalaamatta.

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

Maalattavilta pinnoilta poistetaan lika, rasva, öljy ja muut epäpuhtaudet. Pesuun käytetään RENSA STEEL peltipesuainetta, liuotepyyhintää tms. Pinnoilta poistetaan ruoste ja syöpymät käyttäen kaavintaa, teräsharjausta, hiontaa, suihkupuhdistusta tai muuta soveltuvaa menetelmää. Vanhat kiiltävät maalipinnat karhennetaan käyttäen hiontaa, suihkupuhdistusta tai muuta soveltuvaa menetelmää. Irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha maali tai pinnoite poistetaan. Alumiinipinnat karhennetaan käyttäen hiontaa, suihkupuhdistusta tai muuta soveltuvaa menetelmää.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Maali levitetään siveltimellä tai ruiskulla. Suositeltava korkeapaineruiskun suutinkoko on 0,011 - 0,015''. Soveltuvat pintamaalit: Vesiohenteiset ulkomaalit, esim. KIRJO AQUA peltikattomaali, NORDICA EKO talomaali, VISA peittosuoja, SILOKSAN FACADE silikoniemulsiomaali, SILOKSAN ANTI-CARB suojamaali. Liuoteohenteiset ulkomaalit, esim. KIRJO peltikattomaali, WINTOL öljymaali. Kalustemaalit: FUTURA AQUA- ja FUTURA-sarjojen maalit. Vesiohenteiset sisämaalit, esim. EKORA-, TEKNOSPRO- ja TIMANTTI-sarjojen maalit sekä TEKNOFLOOR AQUA lattiamaali. Liuoteohenteiset sisämaalit, esim. TEKNOFLOOR lattiamaali.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana (huomioitava myös maalausta seuraavan yön lämpötila) tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan lämpötilan kohotessa yli +40 °C:n maalin levitysominaisuudet ja tartunta alustaan saattavat heiketä.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 42 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Kiilto Puolihimmeä
Tiheys n. 1,3 g/ml
Suositeltava kalvonpaksuus Kuivakalvo (µm) 40. Märkäkalvo (µm) 100. Teoreettinen riittoisuus (m²/l) 10
Kosketuskuiva 3 tunnin kuluttua
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi ja saippua.
Pakkauskoot 0,5 L, 1 L, 3 L, 10 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.
Hyväksynnät & sertifikaatit M1-luokitus,Marine Equipment Approval (Module B)