RENSA SUPER

Maalipesu

RENSA SUPER on tehokas yleispesuaine rakennusten kaikkien pintojen pesuun ja maalauksen esikäsittelyyn sisällä ja ulkona. RENSA SUPER on haihtuva pesuaine, jota ei ole välttämätöntä huuhdella vedellä. Käyttö on nopeaa ja vaivatonta: lika poistetaan pyyhkimällä, 5 min kuivumisaika ja maalaus. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 015.

RENSA SUPERIA voidaan käyttää kaikilla maali- ja rakennepinnoilla, jotka kestävät vesipesua. RENSA SUPER on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Käyttöturvallisuustiedote

Käsittelyohje

RENSA SUPER on käyttövalmis pesuliuos, jota ei laimenneta. Lievästi likaantuneilla pinnoilla tai kohteissa, joissa veden käyttö ei ole mahdollista, voidaan puhdistus suorittaa RENSA SUPER -pyyhinnällä: sieni, pesuliina tms. kostutetaan pesuaineella ja pinta pyyhitään puhtaaksi. Pinta on maalattavissa heti pesuaineen kuivuttua. Vaikeasti likaantuneita ja suurempia pintoja pestäessä RENSA SUPERIA käytetään kuten perinteisiä pesuaineita: Huokoiset pinnat, kuten käsittelemätön puu, rappaus tms. kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liian nopean kuivumisen. Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Pesuaineen annetaan vaikuttaa n. 10 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla. Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella. Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä. Painepesuria käytettäessä tulee välttää puurakenteiden, kuten räystäiden ja ulkoseinien liiallista kastelemista.

Varastointi

EI SAA JÄÄTYÄ
pH 10
Laimennus Ei laimenneta.
Ohenne Vesi.
Pakkauskoot 1 L, 5 L ja 1 L sumutinpullo
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit OECD 301B, EY 648 / 2004