TEKNOPOX 8

Epoksipohjamaali

  • Pohjamaali

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 55 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 940 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 430 g/l
Käyttöaika 4 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 4:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNOPOX 8 HARDENER
Kiilto Himmeä