TEKNOFLOOR

Lattiamaali

  • Kulutusta kestävä
  • Liuotinohenteinen

Liuoteohenteinen, helposti puhtaana pidettävän pinnan antava uretaanialkydimaali lattioiden maalaukseen sisätiloissa. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 655. Kiiltoryhmä 2, kiiltävä.

Soveltuu uusien ja ennestään alkydimaalilla maalattujen betoni- ja puulattioiden maalaukseen, kun pintoihin kohdistuu tavanomaisia kotitalouksissa esiintyviä rasituksia. Voimakkaassa vesi- ja kemikaalirasituksessa sekä mekaanisessa rasituksessa olevien pintojen maalaukseen suositellaan TEKNOFLOOR 2K betonimaalia.

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote

Muut tuotekohtaiset dokumentit

Tuotteen värikartta

Käsittelyohje

MAALAAMATTOMIEN BETONILATTIOIDEN on oltava vähintään 1 kk ikäisiä. Pinnoista poistetaan tiivis sementtiliimakerros hiomalla tai peittaamalla RENSA ETCHING peittausliuoksella ja pintojen annetaan kuivua. Hauraat, murenevat pinnat on aina hiottava. Rasvat ja öljyt poistetaan TEKNOSOLV 1621:llä. Lattia harjataan tai imuroidaan puhtaaksi pölystä. Pohjamaalaus tehdään 20 % TEKNOSOLV 1621:llä ohennetulla maalilla ja valmiiksimaalaus ohentamattomalla maalilla. MAALAAMATTOMAT PUULATTIAT: Lattiat puhdistetaan rasvasta, liasta ja pölystä. Kolot ja halkeamat kitataan SILORA A snickerisilotteella. Pohjamaalaus tehdään 10 % TEKNOSOLV 1621:llä ohennetulla maalilla ja valmiiksimaalaus ohentamattomalla maalilla. ENNESTÄÄN MAALATUT LATTIAT: Irtoava maali poistetaan huolellisesti kaapimalla tai hiomalla. Vanhat maalipinnat himmennetään hiomalla. Pinnat puhdistetaan rasvasta, liasta ja pölystä. Paljaat kohdat pohjamaalataan ohennetulla maalilla ja koko pinta valmiiksimaalataan ohentamattomalla maalilla. Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Maali levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Ilmattoman ruiskun suutin 0,013 - 0,017".

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan hoito

Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kovuutensa ja puhdistettavuutensa 3 - 4 viikon kuluessa. Kovaa käsittelyä ja puhdistusta tulee välttää tänä aikana. Likaantunut pinta voidaan puhdistaa nihkeällä siivousliinalla tai mopilla käyttäen neutraalia pesuainetta. Myöhemmin voidaan hyvin likaisilla pinnoilla käyttää heikosti emäksistä/alkalista yleispuhdistusainetta.
Kuiva-ainepitoisuus n. 50 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/i): 500 g/l. Tuotteen VOC: max. 500 g/l.
Kiilto Kiiltävä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,2 g/ml
Käytännön riittoisuus 7 - 9 m²/l alustan imevyyden mukaan
Pölykuiva 1 tunnin kuluttua
Kestää kävelyn 10 tunnin kuluttua
Ohenne TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini)
Välineiden pesu TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini)
Pakkauskoot Perusmaalit 1 ja 3 sekä vakiosävyt: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.
Hyväksynnät & sertifikaatit CE-merkintä