TEKNODUR 295-900

Lakka

  • UV-kestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pintamaali
  • Lakka

TEKNODUR 295-900 on kaksikomponenttinen polyuretaanilakka, jonka kovetteena on alifaattinen isosyanaattihartsi.

Käytetään teräs- ja metallipintojen pintamaalina TEKNODUR-polyuretaanijärjestelmissä. Soveltuu erityisesti ajoneuvojen ja muun kuljetuskaluston maalaukseen.

Lakka muodostaa korkeakiiltoisen kalvon, jolla on hyvä auringon UV-säteilyn ja mekaanisen rasituksen kestävyys. TEKNODUR 295-900:n kemikaalinkestävyys on myös hyvä. Se kestää rautatie- ja kuljetuskaluston puhdistuksessa yleisesti käytössä olevia pesu- ja puhdistuskemikaaleja.

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 50 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 565 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 435 g/l
Käyttöaika 1,5 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 4:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7295
Kiilto Täyskiiltävä
Pölykuiva 1,5 h kuluttua
Kosketuskuiva 7 h kuluttua
Ohenne Nopea ohenne: TEKNOSOLV 9526. Käytetään ruiskumaalattaessa suuria pintoja harsotustekniikalla. Hidas ohenne: TEKNOSOLV 9521. Käytetään esim. maalattaessa suuria pintoja ja lämpötilan ollessa huoneenlämpötilaa korkeampi.
Välineiden pesu TEKNOCLEAN 6496