TEKNODUR 0210

Naamiolakka

  • Naamiomaali
  • UV-kestävä
  • Kulutusta kestävä
  • 2-komponenttinen
  • Lakka

TEKNODUR 0210 naamiolakka on kaksikomponenttinen polyuretaanilakka, jonka kovetteena on alifaattinen isosyanaattihartsi.

Käytetään teräs- ja metallipintojen pintalakkana INERTA 70 naamiomaalausjärjestelmissä. Soveltuu erityisesti ajoneuvojen ja muun kuljetuskaluston lakkaukseen.

TEKNODUR 0210 naamiolakka muodostaa täyshimmeän kalvon, jolla on hyvä auringon UV-säteilyn ja mekaanisen rasituksen kestävyys.

Kuiva-ainepitoisuus n. 45 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 490 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 530 g/l
Käyttöaika 6 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 4:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Kiilto Täyshimmeä
Pölykuiva 1 h kuluttua
Kosketuskuiva 6 h kuluttua
Ohenne Vakio-ohenne: TEKNOSOLV 9526
Välineiden pesu TEKNOCLEAN 6496