SILOKSAN GEL

Geeli

  • Vesiohenteinen
  • Apuaineet

Vesiohenteinen, polysiloksaanipitoinen geeli käytettäväksi yhdessä SILOKSAN silikoniemulsiomaalin kanssa mineraalipinnoilla (ns. SILOKSAN-menetelmä). Säästää 1-3 erilliseltä pohjustuskäsittelyltä ja näin ollen työkustannuksia. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 112.

Parantaa alustan vedenhylkivyyttä estämällä sade- ja roiskeveden kapillaarista tunkeutumista rakenteisiin. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitseen erittäin hyvin. Vähentää suolojen kulkeutumista rakenteen ulkopintaan.

Pinnan esikäsittely

Ks. SILOKSAN FACADE silikoniemulsiomaalin etiketti tai tuoteseloste.

Käsittelyohje

Sekoitetaan ennen maalausta SILOKSAN FACADE silikoniemulsiomaaliin suhteessa 9 l maalia : 1 l geeliä. Sekoitettava esim. porakonesekoittimella vähintään 5 min. ajan. Maalaus suoritetaan SILOKSAN FACADE silikoniemulsiomaalin ohjeiden mukaisesti. HUOM! Valmis maaliseos on käytettävä saman työpäivän aikana (<18 h). Maali on käyttökelpoista tämänkin jälkeen, mutta vedenhylkimiskyky heikkenee ollen pintamaalin luokkaa.

Käsittelyolosuhteet

Lämpötilan tulee olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä. Varastointilämpötilan on oltava alle +30 °C.
Kuiva-ainepitoisuus n. 80 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/h): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.
Tiheys n. 0,9 g/ml
Kosketuskuiva 1 tunnin kuluttua
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi
Pakkauskoot 1 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit CE-merkintä