INERTA 160 A

Epoksipinnoite

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 96 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 1400 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 40 g/l
Käyttöaika 20 min. (+23 °C)
Sekoitussuhde 2:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: INERTA 160 A HARDENER Blue
Kiilto Kiiltävä
Pölykuiva 4 h kuluttua
Kosketuskuiva 6 h kuluttua
Täysin kovettunut 7 vrk kuluttua
Välineiden pesu TEKNOSOLV 9530