HARDENER 7323-03

Käyttöturvallisuustiedote

Käsittelyohje

KOMPONENTTIEN SEKOITUS: Sekoitusaika on vähintään 5 min. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja pinnan ominaisuuksien heikkenemistä.

Käsittelyolosuhteet

Varastointi

Kovete reagoi ilman kosteuden kanssa, joten kovetepurkki on säilytettävä huolellisesti suljettuna. Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 77 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 222 g/l
Välineiden pesu
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.