EPINOX BOSMAN 54

  • Korroosionkestävä
  • Vedenkestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pohjamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 53 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 450 g/l
Käyttöaika 10 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 100:40 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: UTWARDZACZ 197