DRYWOOD WOODSTAIN VV MATT

  • Matalapolttoinen
  • Vedenkestävä
  • Vesiohenteinen
  • Pintamaali
  • Kuullote
  • Välimaali
  • Pohjamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 25 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 45 g/l
Kiilto Himmeä
Tiheys n. 1,07 g/ml
Hyväksynnät & sertifikaatit