DRYWOOD POSEIDON SG

  • UV-kestävä
  • Vesiohenteinen
  • Välimaali
  • Pintamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 35 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 100 g/l
Kiilto Puolikiiltävä
Tiheys n. 1,1 g/ml