DRYWOOD POSEIDON PRIMER

  • Vesiohenteinen
  • Pohjamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 35 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 30 g/l
Kiilto Himmeä
Tiheys n. 1,25 g/ml