DRYWOOD OPTISEALER FLOWCOAT TR VV

  • Matalapolttoinen
  • Vedenkestävä
  • Vesiohenteinen
  • Sealer

Pinnan esikäsittely

Puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista. Puun kosteuden tulee olla noin 13 %, ei yli 15 %.

Käsittelyolosuhteet

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Varastointi

Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa: katso parasta ennen -päiväys etiketistä. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen. Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 28 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 5 g/l
Tiheys n. 1,03 g/ml
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu
Värisävyt
Pakkauskoot Saatavana vakiopakkauskokoina.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit ,