Teknos kompensoi paperinkulutustaan istuttamalla puita Intiaan

Vuoden 2019 alusta alkaen Teknos on osallistunut PrintReleaf-metsitysohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on auttaa yrityksiä korvaamaan paperin käyttö (tulostettu määrä) istuttamalla puita huolellisesti valittuun kohteeseen kuten sademetsiin.

IT-ohjelmisto mittaa automaattisesti Teknoksen tulostamien papereiden määrän ja laskee sen ja muuntaa sen istutettavien puiden määräksi. Tiedot siirtyvät kolmannen osapuolen organisaatiolle, PrintReleafille, joka istuttaa puut yhtiön puolesta. PrintReleaf vastaa myös prosessin sertifioinnista.

Teknos on sitoutunut tekemään maailmasta kestävämmän ja mukanaolo ohjelmassa tukee yhtiön vastuullisuustavoitteita. Yhtiö on nyt istuttanut yli 250 puuta Intian sademetsiin. Vaikka ohjelmaan liittyminen on tapa hyvittää ympäristöjalanjälkeä, on Teknoksen lopullinen tavoite tietenkin paperitulosteiden vähentäminen kokonaisuudessaan.

Lähes kaikki Teknoksen maat ovat jo osa ohjelmaa, ja ne maat, joita ei ole sisällytetty ohjelmaan, lisätään ohjelmaan syksyn 2019 aikana.

Teknos plants trees in India to compensate for paper usage.