Testit ja sertifikaatit

TEKNOSAFE 2407-maalausyhdistelmän pitkäaikaiskestävyys ja säänkesto


NT Fire 054 testi


TEKNOSAFE 2407-maalausyhdistelmän pitkäaikaiskestävyys on testattu EN standardin CEN/EN 15912 mukaisesti SP Trätekin toimesta NT Fire 054 -testillä. Se sisältää seuraavat vaatimukset:


• Rakennustarvikeluokka B-s1, d0.
• Vesiliotustesti, ei näkyvää suolaa pinnalla.
• Rakennustarvikeluokka säilyy 1 000 h laboratoriossa tehdyn säärasituskokeen jälkeen.


TEKNOSAFE 2407-maalausyhdistelmä on stabiili säärasituksessa. Maalausyhdistelmä on hyväksytty sekä EXT ulkokäyttöön että INT sisäkäyttöön.


Muut testit


Maalausyhdistelmän säänkesto on testattu myös seuraavilla Teknoksen testeillä:


• Ulkotestaus sääkentällä.
• QUV (laboratoriossa tehtävä nopeutettu säätesti).
• Cold Check (laboratoriossa tehtävä nopeutettu säärasitustesti).
• Veden imeytymä standardin EN 927-5 mukaisesti.
• Suuren julkisivupinnan palotestaus on suoritettu hyväksytysti SP Fire 105:n mukaan.


CE-merkintä


CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset. CEmerkintä näkyy tällä hetkellä muun muassa rakennustarvikkeissa. Suomessa rakennustarvikkeiden vaatimustenmukaisuutta ja CE-merkintää ohjaavat Eurooppalaiset standardit. Palosuojakäsiteltyä puutavaraa koskeva CE-merkintä on pakollinen ja se määritellään tarkemmin standardissa SFS-EN 14915 (Massiivipuupaneelit ja-verhoukset. Ominaisuudet, vaatimustenmukaisuudenarviointi ja merkintä).


Ulkoverhousten tai sisäpuupintojen pohjakäsittely, välikäsittely tai valmiiksi käsittely maalilla tai kuullotteella ei vaadi toimenpiteitä CE-merkinnän suhteen. Sitä vastoin puun luontaisten ominaisuuksien, kuten palokäyttäytymisen parantaminen pintakäsittelyllä tai kyllästämisellä vaatii valmistajalle ulkopuolisen laadunvarmennuksen ja selkeät merkinnät (esimerkiksi palokäyttäytymisessä rakennustarvikeluokan korotus D-s2, d2 –> B-s1, d0).


Loppukäyttäjälle ja tilaajalle on erittäin tärkeää varmistaa palosuojatun ulkoverhouksen ominaisuuksien säilyminen säärasituksessa. Palosuoja-aineen tulee olla hyväksytty käyttöluokkaan EXT eli ulkokäyttöön.