Kuultava palosuojamaali sisätilojen puupinnoille

TEKNOSAFE 2467-00

Paloa hidastavia maaleja tarvitaan, jotta täytetään puurakentamiselle asetettavat paloturvallisuusvaatimukset. Teknos tarjoaa ratkaisuna sisätiloissa käytettäville puupinnoille uuden Teknos FR PANEL -järjestelmän. Sen käyttökohteet ulottuvat sisätiloissa käytettävistä seinä- ja alakattopinnoista säältä suojatuihin pintoihin.

Järjestelmä perustuu palamista hidastavaan, kuultavaan TEKNOSAFE 2406 -maaliin. Jos maali altistuu kuumuudelle, se muodostaa mikrohuokosista koostuvaa hiilivaahtoa, joka eristää käsitellyn puun kuumuudelta tehokkaasti. Asetettavien vaatimusten mukaan TEKNOSAFE 2467-00 -maalia käytetään joko yksin tai osana Teknos FR PANEL -järjestelmää yhdessä kirkkaan TEKNOCLEAR AQUA 1331 -lakan kanssa.

TEKNOSAFE 2467-00 on luokiteltu tehdasvalmisteiseksi, ja se täyttää Euroclass B-s1, d0 -vaatimukset, kunhan laadunvarmistusvaatimukset täytetään. Lisätietoja palosuojausluokituksesta, maalin sisältämistä aineista ja käyttökohteista annetaan pyydettäessä. Uuden palamista hidastavan maalin odotetaan tulevan markkinoille marraskuussa.