IHMEC vie sisätilojen hygieniaosaamista Lähi-idän rakennusmarkkinoille

IHMEC-hankkeessa kolmen Itämeren maan osaamisklusterit tähtäävät yhdessä Lähi-idän rakennusmarkkinoille. Mukana ovat suomalainen sisätilan hygienian klusteri, ruotsalainen materiaaliklusteri ja virolainen puu- ja moduulirakentamisen klusteri.  Hankkeessa tuotteistetaan sisätilan hygienian ja hygieniarakentamisen osaamisesta vientiin sopivia kokonaisratkaisuja, joiden avulla voidaan torjua muuan muassa antibioottiresistenttien bakteerien leviämistä. Yksi hankkeen yhteistyökumppaneista on HygTech Alliance.

Vaikka Lähi-idän markkinat tarjoavat kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia, mikään yksittäinen yritys tai klusteri ei kykene niitä yksin täysin hyödyntämään. Tehokkaan sisätilan hygienian saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien alan toimijoiden, niin sisätilojen suunnittelijoiden, rakentajien kuin kalusteiden valmistajien osaamista. IHMEC-hanke yhdistää sekä paikallisen-, sisätilojen hygienian- että markkinoinnin osaamisen.

Opening indoor hygiene SME’s exports to Middle East construction markets eli IHMEC-hanketta koordinoi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Suomesta mukana on myös Satakunnan ammattikorkeakoulu.

”Suomalaiset ovat edelläkävijöitä sisätilan hygieniaan liittyvissä kysymyksissä: Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ovat yhteistyössä laajan yritysverkoston kanssa tutkineet sisätilan hygieniaa parantavia ratkaisuja jo vuodesta 2012”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Tiina Mäkitalo-Keinonen Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta. 

Nämä Living Lab -tutkimustulokset on jalostettu yhteistyössä Rakennustiedon kanssa Hygienia sisätiloissa -ohjesarjaksi. Ohjeissa käsitellään kattavasti sisätilan hygieniaan liittyviä asioita, ja ohjeet luovat perustan IHMEC-hankkeessa yritysten kanssa kehitettäville ratkaisuille.

IHMEC-hanke yhdistää sekä paikallisen-, sisätilojen hygienian- että markkinoinnin osaamisen.

”Poikkitieteellinen tutkijaryhmämme on kartoittanut sisätilan hygieniaan liittyviä ohjeistuksia ja standardeja. Kartoituksen perusteella voidaan todeta, että näissä Rakennustiedon toimikuntatyönä laadituissa RT- ja KH-ohjeissa käsitellään sisätilojen hygieniaa näin kattavasti ensimmäisenä maailmassa. Ohjeet ovat keskeinen osa sitä vientiosaamista, jonka avulla hankkeessa toimimme: ne luovat laadullisen kriteeristön ja tekevät asian näkyväksi”, sanoo erikoistutkija Riika Mäkinen Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

IHMEC-hankkeessa kansalliset klusterit ja eri partnereiden osaamiset täydentävät toisiaan. Koordinaattorina toimiva Turun yliopiston kauppakorkeakoulu vastaa Lähi-idän vientiohjelman suunnittelusta yhdessä Uppsalan yliopiston kanssa. KTH Royal Institute of Technologyn johdolla eri teknologioita ja materiaaleja koskeva tutkimus- ja referenssitieto kerätään yhteen datapankkiin.

IHMEC-projektiryhmä aloitti sisätilojen hygieniaan liittyvän yhteistyönsä Saudi-Arabian kanssa tutustumalla maan liiketoimintaympäristöön Ibrahim Almafdalin johdolla Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä.

”Virolaiset ovat edelläkävijöitä moduulirakentamisessa, mikä tarjoaa mahdollisuuden eri ratkaisujen integrointiin. Hankkeessa luodaan myös Saudi-Arabiaan ns. mallitila, jossa asiakkaat pääsevät tarkastelemaan, että mitä hygieeninen rakentaminen käytännössä tarkoittaa”, projektipäällikkö Mäkitalo-Keinonen kertoo.

Yksi hankkeen yhteistyökumppaneista on HygTech Alliance, kuuden suomalaisen yrityksen muodostama allianssi, joka kehittää ja tuo markkinoille hygienian hallintaan liittyviä tuotteita ja kokonaisratkaisuja. Mukana ovat Abloy, Isku Interior, Korpinen, Oras, Lojer ja Teknos.

”Isku odottaa hankkeelta vipuvoimaa Lähi-idän markkinalle. Lähi-idän viennin potentiaali on kymmeniä miljoonia euroja, ja suomalaista infektiokontrolliosaamista arvostetaan korkealle”, toteaa Isku Interior Oy:n Health-asiakasalueen johtaja Anne Laitinen.

Maaliskuussa 2018 käynnistynyt, kolmen vuoden mittainen IHMEC-hanke sai rahoituksen Euroopan unionin Interreg Central Baltic -ohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,18 M€.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tiina Mäkitalo-Keinonen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö;
p. 050 577 3042, tiina.makitalo-keinonen@utu.fi

 

HygTech Alliance

HygTech Alliance on kuuden suomalaisen yrityksen yhteinen allianssi, joka kehittää ja tuo markkinoille sisätilojen hygienian hallintaan liittyviä tuotteita ja kokonaisratkaisuja.

ABLOY - automatiikkaovet sekä hygieeniset Active -tuotteet, joihin kuuluu ovien painikkeet, vetimet ja puomit.

ISKU INTERIOR - maailman ensimmäinen tartuntojen leviämistä vähentävä Isku Health -huonekalumallisto.

KORPINEN -kylpyhuoneiden kalusteet ja tuotteet, joissa on huomioitu korkean hygienian vaatimukset.

ORAS – kosketusvapaat, hygieeniset, helppokäyttöiset ja turvalliset hanat, jotka säästävät vettä ja energiaa.

LOJER – antimikrobiset sairaala- ja hoitokalusteet.

TEKNOS - TIMANTTI CLEAN erikoisakrylaattimaalissa ja INFRALIT EP/PE 8235 jauhemaalissa ja -lakassa antimikrobisesti vaikuttavana ainesosana toimii BioCote®-teknologiaan perustuva hopeafosfaattilasi, joka tekee maalipinnasta hygieenisen ja suojaa todistetusti useilta mikrobilajeilta, kuten bakteereilta ja homeelta.

www.hygtechalliance.com