Teknoksen MaalausRYL –ohjelma: Uusi palvelu suunnittelijoiden käyttöön

Teknoksen selainpohjaisella maalaustyöselostusohjelmalla voidaan valita Maalaus-RYL 2012:n mukaisia maalauskäsittely-yhdistelmiä uudisrakennuskohteisiin ja koota niistä pätevä maalaustyöselostus. Ohjelma sisältää yleisimmin käytetyt MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmät, jotka kattavat noin 97 % uudisrakentamisessa käytettävistä yhdistelmistä.

Teknoksen MaalausRYL -ohjelma on tehty suunnittelijalähtöisesti. Ohjelma oli koekäytössä reilun puoli vuotta ennen sen julkaisua, ja koekäytön aikana se on sai ammattilaisten keskuudessa kiitosta uudesta lähestymistavasta käsittely-yhdistelmien valintaan. Erityisesti heti maalauskohteen valinnan jälkeen aukeavaa taulukkoa pidettiin hyvänä, sillä siitä voi yhdellä silmäyksellä hahmottaa erityyppisten yhdistelmien soveltuvuutta kyseessä olevaan rakennushankkeeseen.

Myös huoltomaalaustyöselosteiden teko helpottui MaalausRYL-ohjelman julkaisun myötä.